Cytat dnia - 3 października 2023 r.

Promieniuj swoim światłem również wtedy, gdy pojawiają się przeszkody.